Demonstraties met eenden

Naast schapen hebben we op ons bedrijf verschillende andere diersoorten, zoals kippen, cavia’s en kuifeenden. De eenden zijn overdag in hun buiten verblijf met vijver. Het is onverstandig om ze daar ’s nachts te laten, aangezien ze dan geroofd kunnen worden door vossen, marters of roofvogels. De eenden gaan dus van en naar hun nachtverblijf. Dat ging in eerste instantie niet vanzelf, de eenden gingen alle kanten op. Al snel kwamen we op het idee om onze border collie Glen te gebruiken om de eenden naar hun nachthok te ‘drijven’. Dat ging heel erg goed. Door zijn rustige karakter kon Glen de eenden rustig overal naar toe drijven. Dit zag er ook nog eens heel mooi en grappig uit.

Op een gegeven moment kregen we de vraag om met Glen en de kuifeenden een demonstratie te geven. Onze jongste zoon Arjan heeft dat voor het eerst gedaan tijdens een open dag van AOC Oost (nu Zone College) in Twello. Arjan liep met hond en eenden door het schoolgebouw, gewoon tussen de mensen door. Het was een groot succes.

Daarna zijn we gevraagd voor verschillende activiteiten, zoals bij kinderboerderijen, het festival ‘Pure Passie’ in Ede, LTO fietstocht, rommelmarkten en schapenkeuringen.

Het ‘eenden drijven’ was een activiteit van ons bedrijf geworden. Het was mogelijk ons uit te nodigen voor een ‘demonstratie’ met de kuifeenden. In de afgelopen tijd heeft deze activiteit echter stilgelegen. Dat heeft te maken met alle maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. We willen ons daar uiteraard aan houden. We houden de ontwikkelingen in de gaten en houden u op de hoogte. 

VEendendrijven met border collie