De Swifter

Het Swifter schaap is een productieschaap. Het produceert veel lammeren en geeft veel melk. Het heeft voldoende bespiering en is bedoeld als vleeslammoederdier.

Gecombineerd met een vleeslamvaderdier zullen er lammeren met uitstekende slachteigenschappen en een goede groei uit geboren worden.

De Swifter: fors, lang, diep en sterk
Zo zien we de Swifter graag; fors, lang, diep en sterk

Verder wordt de Swifter gekenmerkt door:

  • prima moedereigenschappen
  • rustig karakter
  • hoge vruchtbaarheid
  • lang bronstseizoen
  • hoge melkgift
  • nauwelijks aflamproblemen

Bovenstaande eigenschappen maken dat het Swifter schaap niet alleen een heel goed productieschaap is maar ook zeer gewaardeerd wordt door hobbyhouders.

De fokkers van het Swifter schaap hebben in 1982 het Swifter schapenstamboek opgericht. Vanaf die datum zijn meerdere eigenschappen van het ras nog weer sterk verbeterd. Zo ligt de gemiddelde lammerproductie van de volwassen dieren nu op 2.8 lam per worp en van de eenjarigen op 2.1 lam per ooi.

Het Swifter schapenstamboek is een actieve club. Veel informatie is te vinden op de website van het stamboek; www.swifterschapen.nl

Swifter lammeren
Swifterlammeren gezoogd als drieling en klaar om gespeend te worden