Ooien

Swifter ooien in de wei 
Swifter ooien

Het noemen van individuele ooien is aanlokkelijk, iedereen kent de toppers uit zijn kudde. Toch is het belangrijker om naar de gehele kudde te kijken, dit geeft een beter beeld van het fokbeleid van het bedrijf in de afgelopen jaren. Enkele ooien verdienen het echter wel apart genoemd te worden.

Elders op de website wordt ons fokdoel genoemd. Dit fokdoel is intussen bijna gerealiseerd. Gemiddeld worden bij eenjarige ooien nu ruim twee lammeren grootgebracht en bij volwassen dieren bijna drie. Over de gehele koppel geeft dit een gemiddelde van 2.7 grootgebrachte lammeren per ooi.  Alle eenjarige ooien lammeren af. Alle ooien hebben zwarte neuzen en kale staarten.


8706-09352

Swifter stammoeder

Geboren in 1993 uit een aangekochte F1-dochter. Werd de absolute stammoeder van ons bedrijf. Viel op door lengte, diepte en rug. Leider van de kudde en een krachtige uitstraling. Wierp in 8 worpen 35 lammeren en had een enorme melkgift. Ze stond in 1997 in het vakblad ‘Het schaap’ op de middenpagina als uitgesproken vertegenwoordiger van het Swifter ras. Heeft veel invloed gehad in de Swifter fokkerij zowel via de vrouwelijke als de mannelijke nakomelingen.


8706-01051

ooi 8706-01051

Geboren in  2009 op ons bedrijf. Wat ons betreft het type zoals een swifter moet zijn. Lang, bespierd, rechte rug, diep met iets wigvorm, kale staart en zwarte neus. Grote zware ooi met sterk beenwerk. Voorbeeldooi in het artikel in het vakblad  ‘Het schaap’ in 2014. Wierp in 6x18 lammeren en heeft veel melk. Was in 2013 in het winnende drietal volwassen ooien op de fokkersdag in Heerde.

 

8706-43931

ooi 8706-43931

Geboren in 2011 op ons bedrijf. Opvallend krachtige sterke ooi met een beste bespiering, lengte en beenwerk. Wierp in 4 worpen 13 lammeren en een zeer goede melkproductie. Werd op de ‘dag van het schaap’ in 2014 verkozen tot het beste schaap van Nederland

Stallijst van al onze ooien

Wilt u de gedetailleerde informatie over al onze ooien kijk dan op onze stallijst. Schrik niet van alle cijfers, we geven graag toelichting. Neem daarvoor gerust contact met ons op.