Verkoop dieren

Ieder jaar hebben we natuurlijk swifter schapen te koop. Dat zijn verschillende soorten dieren. Alle dieren die verkocht worden krijgen een afstammingsbewijs mee. Bij aflevering worden ze door ons ontwormd wanneer u dat wenst. Hieronder een korte toelichting per soort. Neem gerust contact op voor beschikbaarheid en prijzen.

Ooilammeren

Onze lammeren worden geboren van eind februari tot eind maart. In juni worden ze gespeend en kunnen ze naar kopers geleverd worden. De meeste jaren zijn er al ooilammeren besteld voor dat ze geboren worden. Ook voor komend jaar zijn er nu al weer ooilammeren besteld. Kopers kunnen altijd hun ooilammeren uitzoeken in de volgorde van besteldatum.

Ramlammeren

Van de geboren ramlammeren laten we een gedeelte keuren door een stamboekinspecteur, deze rammen worden ingeschreven in het stamboek en krijgen een beoordeling voor bespiering en beenwerk. Ook worden ze gewogen en gescand op spierdikte en vetbedekking. Van deze ramlammeren wordt door het stamboek de vleeslamindex berekend. Deze bestaat uit een index voor de vererving van groei, bespiering en vetbedekking. De gekeurde ramlammeren worden gekocht door zowel fokkers binnen het stamboek als daarbuiten. Levering van deze ramlammeren vindt plaats nadat ze gekeurd zijn, meestal is dit eind juni. Het uitzoeken gebeurt in volgorde van besteldatum.

Veel schapenhouders die niet binnen het stamboek fokken, kiezen voor een ramlam dat niet is gekeurd door een stamboekinspecteur. Deze kosten natuurlijk wat minder. Deze ramlammeren hebben wel een vruchtbaarheidsindex en de vleeslamindex van de ouders staat op het afstammingsbewijs. Deze ramlammeren worden geleverd vanaf half juni.

Volwassen rammen

Wanneer een dekram bij ons klaar is en volgend jaar niet meer ingezet gaat worden wordt hij te koop aangeboden, dat zijn er vaak 2 per jaar. Dat vermelden we dan op deze plek en op de verkoopsite van het Swifter schapenstamboek. We besluiten ongeveer in juni welke rammen we gaan verkopen.

Volwassen ooien

Wanneer we wat ruim in onze ooien zitten kan het gebeuren dat we enkele volwassen ooien aanbieden. Meestal zijn dat ooien die op een onderdeel niet volledig passen in ons fokdoel. Op dit moment zijn er geen volwassen ooien voor de verkoop.